Met dit privacy statement willen we transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens zodat deze in overeenstemming zijn met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Hof van Eckberge slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en die door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Cookies

Voor een optimale werking van onze website maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies worden gebruikt en met welk doel deze cookies worden geplaatst. Mocht u meer specifieke informatie wensen met betrekking tot cookies, dan verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring.

Google Analytics

Hof van Eckberge maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website zodat we deze kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: locatie, besturingssysteem, browser, soort apparaat (tablet, mobiel of desktop), pagina’s die bekeken worden, hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website en de tijdsduur van het verblijf op de website. Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel Hof van Eckberge als de betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Hof van Eckberge heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Yandex

Hof van Eckberge maakt gebruikt van Yandex Metrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Yandex cookies worden pseudo-anoniemen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. Betrokken medewerkers van het ingeschakelde dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. In het privacybeleid van Yandex kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief waarin wij u willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten. U kunt zich op onze website met uw e-mailadres, voornaam en achternaam inschrijven voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden pas aan de lijst van ontvangers toegevoegd wanneer u er nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven door middel van het klikken op een bevestigingslink in de e-mail die u direct ontvangt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Zowel Hof van Eckberge als betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. U ontvangt maximaal 2 keer per maand een nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf. Wij maken gebruik van een extern programma om de nieuwsbrief te versturen en delen hiervoor uw persoonsgegevens. U kunt uiteraard het privacy statement van Mailchimp inzien.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website een contactformulier invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: Naam, e-mailadres, telefoonnummer. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Zowel Hof van Eckberge als betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens uiterlijk na twaalf maanden bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Reserveringsformulieren

Wanneer u een reservering bij ons wil maken, kunt u op de website een van de reserveringsformulieren invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in de reserveringsformulieren worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een reserveringsformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: Naam, straat en huisnummer, postcode en plaats, telefoonnummer, e-mailadres en informatie met betrekking tot de reservering. Op deze wijze kunnen wij de reservering voor u verwerken. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer de reservering is afgehandeld worden uw persoonsgegevens uiterlijk twee maanden na uw bezoek aan Hof van Eckberge bij zowel ons als bij derden verwijderd

Geef uw mening

U kunt uw mening laten horen via de website van Hof van Eckberge. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u uw mening geeft door middel van het formulier op de website, vragen wij de volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres, bezoekdatum. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens in te vullen. Op deze wijze kunnen wij contact met u opnemen naar aanleiding van uw opmerkingen. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het formulier is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens binnen twee maanden bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Marketingactiviteiten

In het kader van onze marketingactiviteiten en alle (ondersteunende) activiteiten daarbij, gebruiken wij persoonsgegevens van personen die deze bij ons hebben achtergelaten omdat zij gebruik hebben gemaakt van onze dienstverlening. Deze informatie gebruiken wij voor:

  • Het uitvoeren van marketingcampagnes, bijvoorbeeld via zakelijke telemarketing, (online) advertentiecampagnes of sociale mediacampagnes, ter promotie en verkoop van onze diensten.
  • Het opstellen van interesseprofielen, zodat wij onze bezoekers persoonlijke advertising kunnen tonen.

Met bedrijven die onze gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Momenteel worden persoonsgegevens met de volgende partijen gedeeld:

Facebook

De gegevens die gedeeld worden met Facebook voor het creëren van look a like audiences worden gehashed en zijn nooit terug te herleiden naar een individueel persoon.

Sollicitatieformulieren

U kunt via de website van Hof van Eckberge solliciteren om bij Hof van Eckberge te werken of stage te lopen. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een sollicitatieformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: Naam, geslacht, straat en huisnummer, postcode en plaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bij een stage opleiding en stage periode. Op deze wijze kunnen wij de sollicitatie op de juiste manier verwerken. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet verwerkt tenzij de sollicitant een medewerker wordt.

Aanmelden jaarabonnement

U kunt zich via de website aanmelden voor een jaarabonnement bij Hof van Eckberge. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u uw aanmeld voor een jaarabonnement via de website, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: Voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, telefoonnummer mobiel, e-mailadres, geboortedatum en voor- en achternaam en geboortedatum van extra houders. Op deze wijze kunnen wij uw aanmelding voor een jaarabonnement op de juiste manier verwerken. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer er drie jaar geen jaarabonnement meer is afgenomen, worden uw persoonsgegevens binnen 12 maanden bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft geen intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hof van Eckberge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.

Hof van Eckberge heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door Sociale media. Uit gegevens van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hof van Eckberge neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Hof van Eckberge gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatige gecontroleerd worden. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd worden of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, door middel van het sturen van een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of het contactformulier op onze website in te vullen.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen door het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contactgegevens

Hof van Eckberge
Lindveldseweg 1a
7151 NK Eibergen
Tel: +31 (545) 46 11 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.